List of MoU

List of Memorandum of understanding (MoU)/LOI and Memorandum of agreement (MoA) between Industry/Abroad/IPTA/IPTS throughout Malaysia from 2003 to 2014 (still VALID contract)

 

 

 

Bil

 

 

 

INDUSTRI / ISTITUSI

YANG TERLIBAT

DALAM MOU / LOI / MOA 

 

PUSAT PENGAJIAN YANG TERLIBAT

 

TEMPOH

PERJANJIAN

 

AKTIVITI KERJASAMA

YANG TELAH

DIJALANKAN

 

 

 

STATUS

MOU/MOA

( √ )

Aktif

Tak Aktif

1.     

 

 

 

 

 Universiti Sains

Malaysia (USM)

 

-(CEDEC)

 

 

 PPK Komputer & Perhubungan

PPK Mekatronik

 2 Jun 2003 - 2 Jun 2008

16 Disember 2010 - 31 Disember 2011

 

5 Ogos 2011 – 4 Ogos 2016

 

24 September 2012 – 24 September 2015

 

•Kerjasama dalam PP Sains Kesihatan dan Jabatan Radiologi USM untuk penyelidikan “Human Emotion Recognition”

•Program Silterra Multiproject Wafer Silicon Fabrication dan Program EDA melalui CEDEC USM-UniMAP-Silterra

•UniMAP akan mendapat faedah di bawah program Multi-Projek Wafer (MPW) ini di mana para pelajar dan penyelidik dapat menfabrikasi litar terkamir menggunakan kemudahan setanding dengan pihak industri.

•UniMAP akan mendapat faedah di bawah program CEDEC EDA TOOLS STD RENTAL AGREEMENT 2010 ini di mana UniMAP akan dapat menjimatkan kos dengan menyewa perisian-perisian di atas daripada membeli yang biasanya berharga jutaan ringgit.

•  Bidang kerjasama ini merangkumi kerjasama dalam bidang kejuruteraan dan perubatan yang merangkumi penghasilan kerusi berputar yang dilengkapi alatan mekanikal yang lebih murah dan berkeupayaan tinggi untuk mengesan fungsi organ keseimbangan badan serta sebab berasa pening kepala yang dinamakan BAL EX Zuraida-Shah.

 

 

 

 

2.     

 

 

 

 

 

Institut Lanjutan

Teknikal

Terengganu (TATI)

(MOA)

 

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

 

Pusat Pengajian Siswazah

  

PPK Mekatronik

5 Februari 2007 – 5 Februari 2012

 

 (SAMBUNG)

 

 

 21 Disember 2011 –

  6 Disember 2014 

•  Lawatan oleh staf akademik TATI bagi melihat pembangunan kemudahan yang terdapat di UniMAP telah dilaksanakan

 

•  Pihak TATI akan menghantar staf akademiknya melanjutkan pelajaran

dalam sarjana dan juga PHD

 

•  Pelajar-pelajar lepasan diploma juga akan dihantar ke UniMAP bagi Melanjutkan pelajaran dalam bidang Sarjana Muda

 

•  Telah mengadakan lawatan ke TATI pada awal tahun 2011 untuk sesi perbincangan mengenai Program INSEP yang boleh dijalankan kerjasama dan juga penempatan pelajar UniMAP dalam latihan industri nanti

 

•  Bekerjasama untuk ”Nigerian Youth Developmant” yang merangkumi bidang kerjasama seperti :

 

•  Menjadi penyelia dalam memberikan latihan

•  Menyediakan latihan dan kemudahan latihan

•  Memantau kualiti latihan yang disediakan

•  Bertanggungjawab ke atas pelatih semasa dalam sesi latihan

 

 

 

3.     

 

 

 

 

 

Infineon   Technologies

(KULIM) Sdn. Bhd

 

 

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

 

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

 

 

17 Ogos 2007 –  17 Ogos 2012

 

 

23 Mei 2012 – 22 Mei 2015

 

•  Seramai 3 orang pelajar Jerman daripada Cologne University of Applied Sciences (CUAS) untuk program pertukaran pelajar dengan UniMAP ditempatkan di Infineon untuk menjalani Latihan Industri.

•  Banyak terlibat dalam ceramah industri kepada pelajar UniMAPseperti dalam program IndEx

•Terlibat dalam sesi temuduga dan pengambilan pelajar UniMAPuntuk bekerja dan latihan industri

•Bekerjasama dalam bidang akademik dan penyelidikan UniMAP

•Melaksanakan program ‘Job Camp'untuk para graduan UniMAP

•Memberi hadiah pelajar cemerlang sempena konvokesyen

• Banyak terlibat dalam CareerCarnival UniMAP

•Menjadi sponsor kepada program i Envex 2011

•berkongsi kepakaran IFKM dan UniMAP dalam bidang penyelidikan dan teknologi di samping penubuhan Pusat Kecemerlangan untuk melatih IFKM dan kakitangan UniMAP dalam bidang Fabrikasi Wafer dan Teknologi Proses dan Pembangunan bagi Front End (FE)

 

 

4.     

 

MIMOS BERHAD - MOU

 

 

 

 

PPK Mikroelektronik /

 

Institut NANO Kejuruteraan Elektronik

 

 

PPK Mikroelektronik

 

13 November 2008 -

13 November 2010

 

 

22 Disember 2009 -

 22 Disember 2014

 

15 Ogos 2011 –

14 Ogos 2014

 

 

•  Banyak terlibat dalam proses penyelidikan dan pembangunan akademik di PPK Mikroelektronik terutamanyan dalam bidang MEMS (Micro-Electro-Mechanical) Sensor

 

•  Kerjasama dalam perkongsian kepakaran dan kemudahan yang ada bagi faedah kedua-dua belah pihak

 

•  Berlaku perbincangan dengan pihak MIMOS dimana pihak MIMOS mahu memberi sumbangan peralatan MIMOS untuk kegunaan UniMAP

 

 

 

 

5.

 INSTITUT TEKNOLOGI
INFO-SAINS MAHIR
(INTIM)
- MOU & MOA

 

Pejabat TNC (A&A)
- Akademik
Unit Penyelaras
Program Diploma

24 Disember 2008 -
24 Disember 2010
MoU
17 Februari 2009 – 

16 Februari 2014 -
MoA
SAMBUNG

•  Bekerjasama dalam bidang akademik
terutamanya penawaran Kursus
Diploma yang ditentukan secara
berkembar dengan pihak UniMAP dan
KOLEJ INTIM secara Program

Francise:
•  Diploma Kejuruteraan Komputer
•  Diploma Kejuruteraan Sistem
Elektrik
•  Program lain yang difikirkan sesuai
pada masa akan datang.
•  Dalam proses selanjutnya dalam
permohonan kelulusan daripada
Kementerian Pengajian Tinggi untuk
penawaran kursus Diploma tersebut
melalui MoA yang dijalankan
terutamanya melibatkan PPK
Komputer dan Perhubungan dan PPK
Sistem Elektrik
•  Pengambilan student yg pertama
dijangka bulan Julai 2011

 

6.     

 

Northern Corridor Implementation Authority (NCIA)

 

         - MOU & MOA

 

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

 – Pengurusan Akademik

 

Pusat Pembangunan Keusahawanan, Pengkomersialan dan Pengurusan Harta Intelek

 

Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan Dan Teknousahawan

 

Unit Pembangunan Agroteknologi

 

Pusat Kerjasama Industri

 

2 Februari 2010 - 

   2 Februari 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Oktober 2012 –

25 Oktober 2014

 

•  Bekerjasama dalam bidang akademik terutamanya penawaran Kursus Diploma yang ditentukan secara berkembar dengan pihak UniMAP dan KOLEJ INTIM secara Program Francise:

  • Diploma Kejuruteraan Komputer
  • Diploma Kejuruteraan Sistem Elektrik

 

 

•  Program lain yang difikirkan sesuai pada masa akan datang.

 

•  Dalam proses selanjutnya dalam permohonan kelulusan daripada Kementerian Pengajian Tinggi untuk penawaran kursus Diploma tersebut melalui MoA yang dijalankan terutamanya melibatkan PPK Komputer dan Perhubungan dan PPK Sistem Elektrik

 

•  Pengambilan student yg pertama dijangka bulan Julai 2011

 

 

 

7.     

 

MAXLANE Sdn. Bhd. –

MOA

 

PPK Sistem Elektrik /

 

Pusat Pembangunan Keusahawanan, Pengkomersialan dan Pengurusan Harta Intelek

 

 

4 Mac 2010 –

      4 Mac 2015

 

•  Berkongsi kepakaran dan kemudahan untuk pembangunan usahawan dalam bidang Agroteknolgi

 

•  Hubungan kerjasama yang diwujudkan dengan NCIA akan membangunkan ”Green House” di kampus Sungai Chuchuh yang melibatkan kos sebanyak RM14 juta hingga RM18 juta.

 

•  Dengan adanya hasrat ini ia akan dapat menjalankan hubungan kerjasama dengan lebih erat dengan industri tersebut terutamaya dalam pendidikan dan juga penyelidikan dan latihan yang sering dilaksanakan kepada pelajar dan staf universiti

 

•  Terlibat dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak UniMAP

 

•  Banyak terlibat dalam perbincangan seterusnya bagi aktiviti penyelidikan dengan penyelidik UniMAP terutamanya bidang Agroteknologi

 

 

 

•  Merangkumi kerjasama dalam menjalankan projek bertajuk N-SILICON untuk menyokong penyelidikan MEMS dan pembangunan manusia.

 

•  Perasmian Pusat Kecemerlangan Industri AMBIENCE di Kuala Perlis bernilai RM 5.07 juta.

 

•  SNUCOE merupakan program yang terdiri daripada dua bahagian iaitu pembangunan keupayaan penyelidikan dan pembangunan berjumlah RM2.17 juta manakala bahagian kedua iaitu pembangunan modal insan berjumlah RM1.05 juta di mana jumlah tersebut merangkumi elaun bulanan dan juga kemudahan kemudahan latihan para peserta

 

•  UniMAP turut memperoleh geran baru dari NCIA sebanyak RM 2.9 juta di bawah nama projek NCIA-Silicon (N-Silicon) di mana geran ini akan membantu meningkatkan keupayaan penyelidikan dan pembangunan serta latihan modal insan berkaitan MEMS dan pemprosesan Wafer serta pembangunan mikrosistem elektronik bersepadu.

 

 

 

8.     

Return 2 Green

Sdn. Bhd.

PPK Bahan

10 Januari 2012 – 09 Januari 2015

•  Kerjasama dalam melaksanakan Program UniMAP-SME Internship 2010 dengan nilai tajaan berjumlah RM59,400.00.

 

•  Bekerjasama dalam penyelidikan pembangunan pengkomersilan produk ‘Single Phase Inverter Training Kit dan Buck And Boost Converter Teaching Module, iaitu produk penyelidikan En. Zainuddin Mat Isa.

 

•  Melalui kerjasama ini, produk penyelidikan tersebut dapat dikomersilkan

 

 

9.     

Malaysian Medical Relief Society (MERCY)

Klinik Kesihatan UniMAP

24 Julai 2011 – 23 Julai 2016

•  Projek bersama yang dijalankan ini menarik minat daripada pembekal luar negara dan bersedia untuk dilakukan ujian FDA di USA\

 

• Permohonan geran untuk menjalankan kerja penyelidikan Durio-Plant As Biodegradable Polymer Composites

 

 

10.     

Malaysia Automotive Institute (MAI)

Pusat Kerjasama Industri (CIC)

24 Julai 2011 – 23 Julai 2016

•  Bekerjasama dalam memberi bantuan kemanusiaan termasuk penempatan sukarelawan dalam dan luar negara

 

•  Menanggung kos perjalanan, makanan dan penginapan sukarelawan bermula dari Kuala Lumpur hingga ke destinasi terakhir bantuan dihulurkan

 

 

11.

 KOLEJ MATRIKULASI
TEKNIKAL KEDAH

 

Pengurusan
Akademik

16 September 2011

15 September 2014

 •  Bekongsi ilmu, kemahiran dan
kepakaran serta kemudahan dalam
menggunakan dan mengeksplorasi
peralatan kedua-dua pihak
•  Menjadi ahli pusat sumber UniMAP

 

12.  SSCM NORTHERN SDN.
BHD.
 Unit Agrotek  16 September 2011

15 September 2014
 • menjalankan hubungan kerjasama
dalam pendidikan dan juga
penyelidikan yang sering
dilaksanakan
 √  

13.   

Taj International College

 

Pengurusan Akademik

16 September 2011-

15 September 2016

•  Bersama-sama membangungkan program pembangunan modal insan yang bermanfaat untuk kedua-dua pihak.

 

•  Berkongsi kemudahan pendidikan dan penyelidikan dalam bidang automotif untuk kemudahan pelajar, pensyarah, serta industri automotif lain

 

 

14.   

Cdc Asia Pacific Consultancy Sdn. Bhd.

 

PPK Mikroelektronik

16 September 2011-

15 September 2016

•  Bekongsi ilmu, kemahiran dan kepakaran serta kemudahan dalam menggunakan dan mengeksplorasi peralatan kedua-dua pihak

 

•  Menjadi ahli pusat sumber UniMAP

 

 

15.

 MYREKA TECHNOLOGIES
SDN. BHD

 

PPK Mikroelektronik

16 September 2011

15 September 2013

 bertujuan untuk menyediakan kemudahan dan peruntukan sumber, serta perbincangan mengenai projek umum.

 

16.   

B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. (BMI)

 

Pusat Kerjasama Industri

28 September 2011 –

27 September 2016

•  menjalankan hubungan kerjasama dalam pendidikan dan juga penyelidikan yang sering dilaksanakan

 

 

17   

Iru 1-Motorsports Sdn. Bhd

PPK Pembuatan

31 Oktober 2011

-

30 Oktober 2014

•  TAJ International College sebagai pusat serantau UniMAP dalam menawarkan kursus Diploma Kejuruteraan Komputer di bawah Pusat pengajian Komputer dan perhubungan.

 

 

18.   

Unmanned Systems Technology Sdn. Bhd.

PPIPT

7 Disember 2011

6 Disember 2014

•  menganalisis keperluan pasaran dan memudahkan program - program dalam bidang Kejuruteraan , Keusahawanan , Pengurusan Perniagaan dan Pengajian Siswazah Post

 

 

19.   

Mechanical Training Solution Sdn. Bhd. (Mts)

PPK Sistem Elektrik

7 Januari 2012

6 Januari 2015

bertujuan untuk menyediakan kemudahan dan peruntukan sumber , serta perbincangan mengenai projek umum.

 

20.   

Persatuan Pengamal Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Wilayah Utara

(NRG-SHE)

Pusat Kerjasama Industri

7 Januari 2012

 –

6 Januari 2015

•  menempatkan pelajar- pelajar UniMAP bagi menjalani program latihan industri di BMI menggunakan modul-modul dan pendekatan yang lebih efektif dari BMI serta merancang untuk menawarkan kursus-kursus jangka masa pendek dan program-program pengajian di peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah kepada kakitangan BMI.

 

•  B Braun telah melantik penyelidik dari UniMAP untuk menjalankan penyelidikan ke atas masalah yang dihadapi oleh B Braun

 

•  Terdapat sudut B.Braun di Tingkat 3 Perpustakaan UniMAP, Pauh Putra di mana B.Braun akan mengemaskini info terbaru mereka dari semasa ke semasa

 

 

21.   

Qualitek Solution

PPK Bahan

8 Mac 2012

7 Mac 2017

•  bertujuan untuk membantu meningkatkan industri automotif negara di samping memberi kemudahan kepada pelajar untuk menceburi bidang sukan permotoran dengan terbinanya litar go-kart di kampus UniMAP Pauh sekiranya kerjasama ini membuahkan hasil.

 

 

22.   

National Instruments Malaysia (NI)

 

MOA

Pejabat Majlis Professor UniMAP

23 Mei 2012

 –

22 Mei 2015

•  kerjasama ini merangkumi sub

sistem yang terdapat di dalam

sesebuah UAV, di antaranya

bahan dan angkutan beban

(sensors and payload),  sistem

penghantaran data (data link),

sistem pendaratan dan sistem

pengagihan kuasa (power

distribution system/unit).

 

•  Langkah proaktif dalam usaha

menggabungkan sumber intelektual

dan industri bagi mendalami

subsistem dalam industria UAV

 

 

23.   

OGM IT Sdn. Bhd

PPK Bahan

23 Mei 2012

22 Mei 2015

•  merangkumi aspek tenaga boleh diperbaharui (RE) dengan memulakan program RE ini secara berskala dan loji pandu, iaitu satu pembaharuan dalam bidang solar serta cadangan untuk meletakkan 5kw dan 20kw kincir angin (wind turbine) di Masjid Terapung, Kuala Perlis dan UniMAP Kampus Pauh.

 

 

24.   

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Institut NANO Kejuruteraan Elektronik

28 Mei 2012

 –

27 Mei 2017

•  perkongsian kepakaran tentang OSH untuk mempertingkatkan pengetahuan mengenai OSH dan memberi pendedahan mengenainya kepada ahli-ahli akademik dan pelajar.

 

 

25.   

Agensi Inovasi Malaysia-Pejabat Pengkomersialan Tenaga Nasional

Pusat Pembangunan Keusahawanan, Pengkomersilan & Pengurusan harta Intelek (e-CIP)

27 Jun 2012

26 Jun 2015

•  Bidang kerjasama ini merangkumi bidang penyelidikan serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran selain membantu penyelidik UniMAP terutamanya Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dalam mengetengahkan hasil penyelidikan berasaskan pateri hijau.

 

 

26.   

Geneesoft Technologies

Sdn. Bhd.

 

PPK Komputer

28 September 2012 –

28 September 2017

•  mempertingkatkan reputasi UniMAP dalam menerajui bidang teknologi di samping persetujuan pihak NI untuk menubuhkan Pusat Kecemerlangan (Centre of Excellence) di UniMAP di mana peruntukan sebanyak RM50,000 telah diberikan dalam bentuk peralatan.

 

•  Dengan adanya hasrat ini diharapkan MoA ini dapat mengeratkan lagi hubungan kerjasama di antara UniMAP dan industri tersebut terutamanya dalam teknologi dan juga penyelidikan yang sering dilaksanakan.

 

 

27.   

Dream Catcher Consulting Sdn. Bhd

 

Pusat Kerjasama Industri

28 September 2012 –

28 September 2014

Bidang kerjasama ini merangkumi kerjasama teknikal untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan serta perkhidmatan teknikal dalam bidang "Technical Integrity" melibatkan teknologi “Corrosion and Protection, NDE Inspection, Material Testing and Verification and Failure Investigation”.

 

28.   

Institut Sukan Negara

 

(MOI)

Pejabat Naib Canselor UniMAP

28 September 2012 –

28 September 2015

•  merangkumi penyelidikan dalam “Nanobiosensor for Medical Dianostic” melalui Institut Kejuruteraan Nano Elektronik (INEE), UniMAP di samping Mengadakan Kolokium dalam Sensor Nanotechnology dan Nano Chip bagi membincangkan halatuju penyelidikan dalam Lab-on-Chip.

 

 

29.

TPM BIOTECH SDN. BHD

PPK Bioproses

 18 September 2012

18 September 2014

 

 • bekerjasama dalam bidang
penyelidikan dan pembangunan
berasaskan nutraseutikal dan
produk agro.
Selain itu, kedua-dua parti akan
berkongsi kepakaran teknikal dan
kemudahan dalam program
pendidikan dan penyelidikan.

 

30   

Human Architecture Technologies Sdn. Bhd

 

Pusat Kerjasama Industri

28 September 2012 –

28 September 2014

•  membantu dalam aktiviti pengkomersialan produk yang telah dihasilkan melalui penyelidikan oleh universiti dan membantu E-Chip UniMAP dalam mengenalpasti potensi pasaran dan pengkomersialan produk-produk peyelidikan yang dihasilkan oleh tenaga penyelidik UniMAP untuk dikomersialkan

 

 

31.   

Advanced Training Centre Sdn. Bhd. (Natc)

 

Kluster Penyelidikan UniMAP

28 September 2012-

28 September 2014

•  meningkatkan kerjasama penyelidikan dan kepakaran yang berkaitan dalam bidang perhubungan tanpa wayar, (wireless communixcation) yang merupakan salah satu bidang penyelidikan di Pusat pengajian Kejuruteraan Komputer dan Perhubungan.

 

 

32.   

Yayasan Pelajaran Mara

 

UniMAP Holdings

18 Disember 2012 -

•  Kerjasama ini merangkumi pembangunan program dengan mentakrifkan pensijilan profesional ke dalam program ijazah sarjana UniMAP dan penawaran program industri pascasiswazah untuk menyokong pembangunan bakat kritikal dalam sektor elektronik.

 

 

33.   

Foundation For Youth Development

 

Pusat Kerjasama Industri

Tiada dinyatakan

•  m engenal pasti peluang penyelidikan dalam teknologi sukan / kejuruteraan dan sains sukan serta menubuhkan perkhidmatan sains sukan serantau untuk memenuhi keperluan dalam perkhidmatan sukan di utara Malaysia

 

 

34.   

Getsol Sdn. Bhd

PPK Sistem Elektrik    & UNIMAP Holding Sdn Bhd 

18 Jun 2013 – 18 Jun 2016

•  bekerjasama dalam bidang penyelidikan dan pembangunan berasaskan nutraseutikal dan produk agro .

 

•  Selain itu, kedua-dua parti akan berkongsi kepakaran teknikal dan kemudahan dalam program pendidikan dan penyelidikan.

 

 

35.   

International Islamic University Malaysia

 

INEE

20 / 9 / 2013 – 20/9/2018

•  menawarkan penempatan pekerjaan dan meningkatkan kemahiran graduan baru dari institusi tempatan dan antarabangsa supaya bersesuaian dengan bidang elektronik dan Sektor Minyak & Gas yang sangat memerlukan kemahiran tenaga kerja dan keupayaan analitikal yang baik .

 

•  Program ini direka untuk mengurangkan kadar pengangguran graduan dalam industri ini

 

 

36.   

Kelab Sukan Motor Perlis

(KSMPs)

 

PPK Mekatronik

24 / 8 /2013 – 24/8/2015

•  kerjasama ini melibatkan UniMAP dan NATC yang akan bekerjasama dalam membangunkan industri digital kreatif. NATC akan menjadi rakan industri dalam menjalankan latihan dan “attachment” pelajar ke industri digital kreatif. UniMAP akan menjadi “anchor” dalam kerjasama ini.

 

 

37.   

KTPC Technologies Sdn Bhd

 

PPK Pembuatan

20 / 9 / 2013 – 20/9/15

Kerjasama di antara UNIMAPHSB dengan YPMR di mana bidang kerjasama diwujudkan untuk meneroka peluang untuk membangun, menyokong dan memperkaya pembangunan pendidikan tinggi

 

38.   

UniMy

 

INEE

8 Okt 2013 – 8/10/2018

UniMAP akan melatih belia dalam teknologi Komputer, kimpalan, pendawaian elektrik dan pemasangan, bangunan pembinaan dan lain-lain tertakluk kepada kurikulum yang dipersetujui.

 

39.   

Malaysian Technology Consultants Sdn Bhd

(MoA)

 

E-CIP

1 tahun

Kerjasama antara UniMAP dan GETSOL akan berada di dalam bidang pembangunan MW loji kuasa solar PV 3.2 bagi tujuan menjana elektrik untuk memberi maklumat grid kebangsaan itu mendapat manfaat daripada ”Feed-in-Tariff”. Selain daripada itu, kerjasama ini bakal menyumbang dan berkongsi kepakaran teknikal dan kemajuan teknologi bagi tujuan untuk penyelidikan dan pendidikan

 

40.   

Northern Corridor Implementation Authority

 

Altera Corp. Sdn Bhd

 

(MoA)

 

PPK Mikroelectronik (AMBIENCE)

23/9/2013 – 23/9/2015

•  Kerjasama dalam kajian khususnya bidang MEMS, teknologi nano dan topik-topik yang berkaitan termasuk

Pertukaran pelajar/staf dan berkaitan akademik

 

 

41.   

Universiti Sains Malaysia

(MoA)

 

PPK Mekatronik

 

  Bersama-sama menganjurkan acara-acara sukan permotoran dipilih untuk faedah kedua-dua pihak dan berkongsi pengetahuan dalam bidang pendidikan dan penyelidikan dalam bidang sukan bermotor.

 

42.   

Getsol Sdn. Bhd

 

 

Unimap Holding Sdn Bhd

 

 

(MoA)

PPK Sistem Elektrik    & UNIMAP Holding Sdn Bhd                               

18 Jun 2013 – 18 Jun 2015

•  Pembangunan modal insan dan

pertukaran kepakaran teknikal

 

 

43.   

Drei Söhne Technologies (Deutschland)

Sdn Bhd (DST)

 

Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan dan Teknousahawan

3/3/2013 – 3/3/2015

Kerjasama dalam perkongsian maklumat, kemudahan, kerjasama penganjuran, penyelidikan dan akademik.

 

44.   

EMT Ingenieurgesellschaft Dipl.-Ing.HartmutEuermbH

Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan dan Teknousahawan

9 April 2013 – 9 April 2015

MTC dan NCIA berhasrat untuk bekerjasama untuk menjalankan Program NCIA-MTDC Symbiosis di UniMAP

 

45.   

Asia Invention Association (AIA)

South Korea

 

ENVEX Young Researcher Club (EYReC) MINDS Chapter in Perlis

18/4/2013 – 18/4/2015

Pembukaan makmal khas rekabentuk FPGA sumbangan Altera Corp Sdn Bhd. Makmal ini juga kan dilengkapkan dengan 40 papan litar FPGA sumbangan Altera dan 40 komputer sumbangan NCIA.

 

46.   

Yayasan Inovasi Malaysia (YIM)

ENVEX Young Researcher Club (EYReC) MINDS Chapter in Perlis

18/4/2013 – 18/4/2015

•  • Kerjasama membangunkan BAL EX WHEELSAVER (Automated Controller for Wheelchair). Dalam perkara ini USM akan melibatkan diri dalam cadangan, penyediaan dan detail spesifikasi untuk pembangunan projek ini

• Manakala UniMAP bakal membangunkan, reka bentuk dan teknikal sebahagian daripada produk, pemeriksaan, pemantauan dan penambahbaikan produk.

 

 

47.   

JEFI Aquatech Resources Sdn Bhd.

 

Institute of Sustainable Agrotechnology

Jun 2013 – Jun 2015

Kerjasama antara UniMAP dan GETSOL akan berada di dalam bidang pembangunan MW loji kuasa solar PV 3.2 bagi tujuan menjana elektrik untuk memberi maklumat grid kebangsaan itu mendapat manfaat daripada ”Feed-in-Tariff”. Selain daripada itu, kerjasama ini bakal menyumbang dan berkongsi kepakaran teknikal dan kemajuan teknologi bagi tujuan untuk penyelidikan dan pendidikan

 

48.   

Syarikat Aspiration Agrotech & Services Sdn Bhd

 

School of Bioprocess Engineering

  Jun 2013 – Jun 2015

•  DST menyediakan sistem kelas sistem pesawat tanpa pemandu untuk pasaran dengan cara jualan, pajakan, menyokong dan menyediakan perkhidmatan pengumpulan data kepada pengguna.

Sistem UAV

 

 

49.   

Philips Lumileds Lighting (M) Sdn Bhd

 

Centre for Industrial Collaboration (CIC)

Jun 2013 – Jun 2015

•  DST menyediakan sistem kelas sistem pesawat tanpa pemandu untuk pasaran dengan cara jualan, pajakan, menyokong dan menyediakan perkhidmatan pengumpulan data kepada pengguna.

Sistem UAV

 

 

50.   

Fuji Electric Semiconductor (M) Sdn Bhd

 

School of Microelectronic Engineering

20 September 2013-20 September 2018

Menganjurkan Pameran Rekacipta

 

51.   

Funfiek Technology Sdn Bhd, Khtp, Malaysia

(MoA)

 

Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan

18/4/2013 – 18/4/2016

Menganjurkan Pameran Rekacipta

 

52.   

I-ZEST Technology Sdn Bhd, Prai, Malaysia

(MoA)

 

Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan

18/4/2013 – 18/4/2016

Pemilihan induk, pengeluaran benih udang & pengkulturan udang.

 

53.   

Centre For Entrepreneur Development And Research Sdn. Bhd

(MoA)

 

Pejabat Naib Canselor (Komunikasi Korporat)

Oktober 2013

(14 weeks)

Pertanian (bidang kerjasama berkenaan cendawan tiram)

 

54.   

Lexsolar Asia Sdn Bhd

PPK Sistem Elektrik

8 Okt 2013 – 8 Okt 2015

LED

 

55.   

UM

(MoA)

 

INEEE

8 Okt 2013

* Kepakaran khusus dalam semikonduktor procesess pembuatan. * Mempunyai proses automatik sepenuhnya.

 

56.   

KOBE Precision Technology Sdn Bhd

(MoA)

 

PPK Bahan

7/11/2013 – 7/11/2016

Funfiek Technology Sdn Bhd yang merupakan syarikat utama dalam menyediakan penyelesaian teknologi produk telah diperbadankan pada tahun 2004. Funfiek Teknologi juga merupakan sebuah syarikat berasaskan keuntungan yang berpangkalan di Kulim Hi-Tech Park, Kulim, Kedah. Syarikat ini lebih menjurus kepada projek penyelidikan Skill Development on Product Design Engineering and Prototype Fabrication from Rubber Mold

 

57.   

JPB Asia Pacific Sdn. Bhd

 

AGRO

7/10/13 – 7/10/2028

I-Zest Technology Sdn Bhd yang syarikat yang terletak di utara Malaysia dan merupakan syarikat pertama membuat acuan suntikan bagi produk palstik dan die yang ditubuhkan pada tahun 1996. * Syarikat yang berpangkalan di Prai Industrial Estate, Perai, Pulau Pinang menjalinkan kerjasama dengan UniMAP adalah bertujuan untuk mewujudkan program penyelidikan saintifik mengenai kejuruteraan reka bentuk acuan dan analisis aliran bahan plastik ke dalam acuan suntikan;serta membangun dan meningkatkan pelbagai program penyelidikan diantara kedua-dua organisasi dalam bidang kejuruteraan reka bentuk acuan melalui penyelidikan Consultancy on Analysis of Plastic Material Flow into Injection Molds and Optimize the Injection Molding Parameters

 

58.   

Galaxy Group Of Companies (Galaxy Automation Sdn Bhd and  Scientific & Technical Products Sdn Bhd)

(MoU)

 

Faculty of Engineering Technology

 

16/1/2014 – 16/1/2016

•  Kerjasama ini bakal mengenal pasti risiko dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan dan kegagalan PKS di dalam industri tersebut.

Selain daripada itu, kerjasama ini akan menghasilkan penyelikkan yang memberi impak dari pelbagai sudut dan sekaligus memberi manfaat CEDAR serta SME Bank dalam pembangunan perniagaan mereka

 

 

59.   

Polis di Raja Malaysia (PDRM)

(MoU)

 

CIGC

19/2/2014 – 19/2/2019

 

Kerjasama ini bakal melibatkan perkongsian dan permindahan pengetahuan dan teknologi yang berkaitan tenaga boleh diperbaharui yang dibangunkan oleh kedua-dua pihak. Kerjasama juga bakal memberi peluang kepada staf UniMAP dan pelajar membuat "attachment" di leXsolar

 

 

60.   

DreamEDGE Sdn Bhd

(MoU)

 

Pusat Kerjasama Industri dan Agensi Kerajaan (CIGC)

18 Mac 2014 – 18 Mac 2019

Kerjasama UniMAP dan UM bakal melibatkan Biomedical Diagnostic System and Application. Kerjasama ini akan dibiayai hasil menerima pembiayaan daripada geran iaitu A Rapid Multi-Pathogen Detection Using DNA Chip: from Label Based to Label Free Approach yang ditaja oleh UM.

 

61.   

Malaysian structural steel association (MSSA)

(MoU)

 

Kompleks Pusat Pengajian Jejawi 3

18 Mac 2014 – 18 Mac 2019

Kerjasama untuk menyediakan penyelidikan dalam bidang kejuruteraan dalam memoptimumkan pengeluarkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang telah dikenalpasti dalam proses pembuatan tersebut.

 

62.   

Collaborative Research In Engineering Science & Technology Center (CREST)

 

CIGC

19 Mac 2014 – 19 Mac 2017

 

Kerjasama akan melibatkan kepakaran untuk membangunkan ladang model menyeluruh pengeluaran mangga dan tanaman bernilai tinggi lain

 

63.   

Might-Meteor Advanced Manufacturing Sdn Bhd

 

CIGC

19 Mac 2014 – 19 Mac 2016

•  Berkongsi kemudahan dalam objektif untuk Membangunkan kerja, pendidikan dan penyelidikan itu kepada pelajar

•  Untuk membantu UniMAP dalam program kerjasama dengan Institusi Pengajian Tinggi, Institusi Penyelidikan an Industri di Korea.

•  Menyediakan program latihan industry untuk pelajar kejuruteraan tahun akhir di bidang berkaitan di Fakulti Teknologi Kejuruteraan.

•  Kerjasama bagi pakatan strategik yang dipersetujui bersama oleh kedua-dua Pihak.

 

 

64.   

Inland Revenue Board of Malaysia

Pusat Pembangunan Keushawanan Pengkomersilan &

Pengurusan Harta Intelek (E-CIP),

19/3/2014 – 19/3/2016

•  Penyelidikan Dan Perundingan

•  Perkongsian Maklumat Dan Penerbitan Kedua dua pihak boleh berkongsi dan bertukar-tukar maklumat yang diperlukan dalam usaha membangunkan usahawan serta membuat penerbitan berkaitan bidang keusahawanan tertakluk kepada undang-undang hakcipta dan tidak melanggar peraturan yang ditetapkan oleh kedua-dua pihak.

Untuk mengenal pasti bidang-bidang lain yang berkemungkinan dapat dimajukan dan usahasama

 

 

65.   

KLIA Professional & Management College

Pusat pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar

 

18/6/14 – 18/6/16

•  Berkongsi kepakaran, kemudahan dan / atau sumber-sumber yang terdapat di UniMAP dan DreamEDGE seperti :

•  Kerjasama dalam Penyelidikan&Pembangunan Teknologi Kesihatan.

•  Kerjasama dalam Penyelidikan & Pembangunan Motorsport Teknologi terutamanya bagi EV Go-Kart.

•  Rakan kongsi Teknikal dengan Kukum Engineering Sdn Bhd bagi perkhidmatan & penyelesaian kejuruteraan dan Pembangunan Modal Insan Siswazah Kerja Aktiviti.

•  Pakar Design Group Program dalam Rekabentuk Kejuruteraan.

Program Pemindahan Perkongsian Robotik

 

 

66.   

Inari Technology Sdn Bhd (LoI)

Pusat Kerjasama Industri dan Agensi Kerajaan (CIGC)

26/6/14 – 26/6/17

•  Melakukan penyelidikan dan membangunkan keberkesanan penggunaan keluli dalam industri pembinaan dengan berkongsi maklumat, pengetahuan dengan menggabungkan keupayaan penyelidikan di UniMAP dan sumber yang ada untuk MSSA melalui ahli-ahlinya.

•  Terlibat dalam perancangan pengajian pendidikan tinggi yang akan memenuhi keperluan

Bekerjasama dan melaksanakan program-program yang berkaitan dalam bidang pembinaan keluli dan teknologi keluli.

 

 

67.   

Malaysian Exporters Association

Pusat Kerjasama Industri dan Agensi Kerajaan (CIGC)

26/6/14 – 26/6/17

•  Pembangunan bersama Program Pembangunan Modal Insan (HCD) bagi manfaat dan penggunaan kedua-dua pihak;

•  Kerjasama dalam pembangunan, pendidikan dan program-program penyelidikan yang dipersetujui secara bertulis oleh kedua-dua pihak ;

•  Perkongsian pengetahuan dengan objektif pendidikan dan penyelidikan bagi penyelidik, pensyarah dan pelajar dalam bidang pembangunan sumber manusia.

Lain-lain kerjasama bagi pakatan strategik yang akan dipersetujui bersama secara bertulis oleh kedua-dua pihak

 

 

68.   

Free The Seed Sdn. Bhd.

Pusat Kerjasama Industri dan Agensi Kerajaan (CIGC)

26/6/14 – 26/6/17

•  a) Kerjasama dalam bidang Akademik

•  - Membangun dan melaksanakan pembinaan keupayaan dan program pembangunan bakat di Program Keusahawanan Siswazah dengan Pusat Pembangunan Keusahawanan, Pengkomersialan & Pengurusan Harta Intelek

 

•  b) Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) Aktiviti

Bekerjasama dalam bidang penyelidikan yang berkaitan dengan kedua-dua Pihak.

 

•  c) Kerjasama dalam ICoE Aktiviti dan lain-lain kerjasama yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak

 

 

69.   

Inter-Excel Advisory Group

Pusat Kerjasama Industri dan Agensi Kerajaan (CIGC)

26/6/14 – 26/6/17

•  Menggalakkan hubungan individu di kalangan ulama, pelajar dan kakitangan kedua-dua Pihak.

•  Menggalakkan pautan dalam pengajaran, penyelidikan, dan aktiviti-aktiviti latihan,

•  Membangun untuk menggalakkan penyelidikan bersama dalm bentuk seminar, persidangan, dan bengkel.

•  Menggalakkan sebarang aktiviti yang kedua-dua pihak bersetuju untuk faedah bersama

Kenal pasti sebarang kerjasama yang dipersetujui oleh kedua-dua Pihak

 

 

70.   

Rohde & Schwarz Malaysia Sdn Bhd

 

Advanced Communication Engineering Centre (ACE), School of Computer & Communication Engineering,

 

26/9/14 – 26/9/17

•  Mempromosikan pautan dalam pengajaran dan penyelidikan,

•  Bertukar bahan akademik dan ilmiah,

•  Membangunkan program pengajian bersama,

•  Menggalakkan sebarang untuk faedah bersama

Mengenal pasti sebarang kerjasama yang dipersetujui bersama oleh kedua-dua pihak

 

 

71.   

Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam

 

Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar

 

26/9/14 – 26/9/16

•  •Menyediakan program yang berkaitan dengan eksport kepada pelajar

•  Pihak syarikat dan wakil terpilih harus mengekalkan hubungan rapat sesama sendiri untuk mencapai matlamat dan objektif, serta menmbangunkan idea-idea yang bernas untuk pembangunan bersama.

•  Menyediakan program MENTOR dalam SME Exports

Menyediakan kursus Certified Export Professional kepada pelajar yang layak

 

 

72.   

Dewan Bahasa Dan Pustaka

Pusat Kajian Institusi Raja Malaysia (PKIRM)

26/9/14 – 26/9/19

•  Bekerjasama dalam penggunaan kepakaran, kemudahan atau pembangunan manusia yang terdapat di UniMAP dan Free The Seed untuk aktiviti Pengkomersialan, penyelidikan dan Pembangunan produk

•  Menjalankan kerjasama lain dan dan melaksanakan projek bersama sebagai satu pasukan khususnya dalam bidang Gentian Selulosa Biomass dan Produk Pembungkusan Biodegradable menggunakan Bioteknologi dan platform Teknologi Hijau.

•  Lain-lain kerjasama strategik yang dipersetujui oleh kedua-dua Pihak .

 

 

73.   

Fajr Essential Sdn. Bhd (LoI)

 

26/9/14 – 26/9/17

•  Bekerjasama dalam pengambilan pelajar dalam pelbagai kursus vokasional di UniMAP

•  Menjaga hubungan baik sesama pensyarah, pelajar dan kakitangan institusi terlibat

•  Menggalakkan pautan dalam pengajaran, penyelidikan dan aktiviti-aktiviti kebudayaan;

•  Menyokong pertukaran bahan akademik

•  Lain-lain kerjasama strategik yang dipersetujui oleh kedua-dua Pihak .

 

 

74. Alto Vasto Sdn. Bhd.  (LoI) Pusat Kerjasama Industri dan Agensi Kerajaan (CIGC) 26/9/14 – 26/9/17

•  Menjaga hubungan baik sesama pensyarah, pelajar dan kakitangan institusi terlibat

•  Menggalakkan aktiviti dan kerjasama dengan R&S yang memudahkan pembangunan dan pertukaran maklumat oleh kedua dua pihak

•  Menyokong pertukaran bahan akademik

Lain-lain kerjasama strategik yang dipersetujui oleh kedua-dua Pihak